Hotline: 0932 333 129 -

Sản Phẩm Khuyến Mại

 • Golden Mantel Oysters
  Price: 49,000₫
 • Hàu Chef Creek / Chef Creek oyster – Crassostrea gigas
  Price: 49,000₫
 • Hàu Medium Beach / Medium Beach oysters – Crassostrea gigas
  Price: 59,000₫
 • Thùng quà chất lượng
  Price: 16,000,000₫
Copyright © 2018 Công ty TNHH Thủy Hải Sản Oakland Việt Nam.