Hotline: 0932 333 129 -
08 Tháng 11/17

Quốc Yến Chiêu Đãi Thủ Tướng Canada thăm chính thức Việt Nam

The Hornourable Nguyễn Xuân Phúc - Thủ Tướng Việt Nam

The Hornourable - Justin Trudeau - Prime Minister of Canada

Copyright © 2019 Công ty TNHH Thủy Hải Sản Oakland Việt Nam.