Hotline: 0932 333 129 -
17 Tháng 01/17

Hội Nghị Thương Mại và Đầu Tư Canada-Việt Nam

H.E. Ms. Ping KitniKone - Canadian Ambassador to Vietnam.

The Hornourable Mr. Nguyen Duc Chung - Chairman of Hanoi People Committee.

Copyright © 2019 Công ty TNHH Thủy Hải Sản Oakland Việt Nam.